SKAPELSER & Ting..........

Ateljé KrypIN

Camilla Lord

 

 

Mitt måleri består tillmestadels av materialen akvarell och tusch. En teknik där man både får vara explosiv och slumpartad, men också planerad, fylld med möjlighet till välorganicerad bildkomposition. Det kan hända att jag återgår till förflutet, med att återvända till teknikerna olja, äggoljetempera, akryl och sprejteknik. Måleriet är undersökande och levande, varje koncept, idé och tanke, kräver sitt uttryck. Här blottas mina inre undermedvetna tankar och erfarenheter, symboliskt. Lugnt och tyst eller med dramatik.

Copyright © All Rights Reserved